HAKKIMIZDA

Uzun vadeli kalkınma işbirliği projeleri için açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması ve hızlı afet yardımı için mücadele ediyoruz

Biz kimiz?

about img

Alresala kurumu , yaşamları kurtarmaya ve geçimini , yiyecek güvenliği, su ve sanitasyon, sağlık hizmetleri, eğitim, yardım ve kalkınma programları yoluyla hafifletmeye adanmış özel bir sivil toplum kuruluşu, kâr amacı gütmeyen, politik olmayan, mezhep dışı bir örgüttür, Suriye'de yetersiz, yerinden edilmiş ve yerel topluluklarda yerel kapasite oluşturmak için , Acil ihtiyaçlara hızlı cevap verme esnekliği ile.

2013 yılında kurulmuş ve Suriyeli gönüllüler tarafından 2015 Haziran ayında Türk hukukuna kayıtlıdır.

Bizim görevimiz

AlResala, geçim kaynakları, gıda güvenliği, su ve sanitasyon, sağlık hizmetleri, eğitim, yardım ve kalkınma programları yoluyla yaşamları kurtarmak ve ıstırapları hafifletmek için bir kurumdur. Misyonu geçim kaynakları, gıda güvenliği, su ve sanitasyon ve sağlık müdahalelerini sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmektir. Suriye'de yetersiz, yerinden edilmiş ve yerel topluluklarda yerel kapasite oluşturmak için ve Acil ihtiyaçlara hızlı cevap verme esnekliği ile.

Bizim hedefimiz

- Topluluk kapasitelerinin ve uyum mekanizmalarının güçlendirilmesi yoluyla önleyici ortamın güçlendirilmesi.
- Sağlık tesisleri ve sanitasyonun sağlanması ve iyileştirilmesi.
- Toplumun geçim kaynaklarını iyileştirmek.
- Yerinden edilen insanlar/ mülteci kamplarında eğitimin iyileştirilmesi.

Vizyonumuz

- Bütün insanların haysiyet, adalet ve açlık ve yoksulluktan kurtulma isteklerine uygun hale getirmek için bir dünyaya erişim..

Faaliyet alanları

- AlResala kurumu , Suriye'deki genel olarak Halep'in kuzey kırsalında bölgelerinde ve özellikle Azaz ve Jarablus illerinin kırsallarında ve Homs kırsalı ve Doğu Guta'nın kırsal bölgelerinde çalışmaktadır.
- AL Resala kurumu , Yetimler ailesini yemek, konaklama, eğitim açısından önemser ek olarak anaokuları ve Suriyeli Mülteci Kadınlar için Eğitim Merkezi Kilis’te/Türkiye.

Al Resala kampı

- Al Resala kampı, Türk sınırına yakın bir alanda, Azaz ilinin kuzeydoğusunda, Halep'in kuzey kırsalında yer almaktadır. Koordinatlar: N, 37 ° 7’3,60”E” 42.67’39.
- Kampın toplam nüfusu 1869 ailedir (10,433 kişi)..
- AlResala kurumu , yerlerinden edilmiş olanların tüm ihtiyaçlarını yaşam kurtarıcı faaliyetler açısından sağlamak için uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır..