Gıda güvenliği ve geçim kaynakları

Acil müdahale kapasitesinin sağlanması ,Artan tarımsal üretim, üretken varlıkların korunması, değer zincirinin desteklenmesi ve olumsuz ya da geri dönülmez başa çıkma mekanizmalarının önlenmesi için yeni gelir getirici faaliyetlerin oluşturulması yoluyla etkilenen toplulukların ve ailelerin geçim kaynaklarını desteklemek ve geliştirmek.

Al-Resala kampında yemek sepetleri dağıtımı

about img

AlResala kurumu , Al Rahma kurumu ile Azaz'daki Alresala kampında işbirliği içinde altı ay boyunca gıda sepetleri projesi gerçekleştirdi proje 01/06/2016 tarihinde başladı 30/12/2016 tarihine kadar. Projeden 1458 aile yararlandı.

AlResala kampında ekmek dağıtım projesi

about img

Kurum , Azaz kampında Türk İnsani Yardım Vakfı IHH işbirliği ile ekmek dağıtımı projesi yürütmüş günde 2000 dağıtıldı proje 01/06/2016 tarihinde başladı 30/12/2016 tarihine kadar ve yararlanıcı sayısı 1869 ailedir.

Mobil fırınlar projesi

about img

Katar Kızılayı ile ortaklaşa, AlResala kurumu hem AlResala kampında hem de çevre köylerde ekmek temin etmek için Halep'in kuzey kırsalında mobil fırın projesi gerçekleştirdi toplam sayısı 20 adet mobil fırın ile. proje 03/01/2016 tarihinde başladı 30/05/2016 tarihine kadar ve yararlanıcı sayısı 1000 ailedir.

Halep'te gıda sepetleri dağıtımı

about img

AlResala kurumu , 6000 adet gıda sepeti (özel finansman) dağıtım projesi gerçekleştirdi . Proje 01/04/2015 tarihinde başladı 30/12/2015 tarihine kadar olmuştu, faydalanıcı sayısı 5650 aileye ulaşmıştır.

Halep şehrinde fırınlara un değirmeninin desteklenmesi

about img

AlResala kurumu , Halep'in doğu kırsalındaki iki fırını, un ile destekledi (özel fonlar) ve günde 2 bin ekmek paketi dağıtıldığı . Proje 01/06/2016 tarihinde başladı 30/08/ 2016' tarihine kadar, yararlanıcı sayısı 7000 aileye ulaştı.

Türkiye/ Kilis İlinde gıda sepetleri dağıtımı

about img

AlResala kurumu , 5000 adet gıda sepeti dağıtım projesi gerçekleştirdi (özel finansman). Proje 01.01.2014 tarihinde başladı 30/10/2014 tarihine kadar, yararlanıcı sayısı 700 aileye ulaştı.

Türkiye/ Kilis İlinde sıcak yemek dağıtım projesi

about img

AlResala kurumu, günde 1000 adet sıcak yemek dağıtım projesi gerçekleştirdi (özel finansman). Kilis ilinde projeyi 08/06/2016 tarihinden 09.07.2016 tarihine kadar olmuştu, faydalananların sayısı 1300 aileye ulaştı.

AlResala Kampında Kurbanların eti Dağılımı

about img

AlResala kurumu , İslami Rölyef ile işbirliği içinde, ElResala kampında 7.500 kg kurban eti dağıtıldı.Proje 15/06/2016 tarihinde başladı 30/07/2016 tarihine kadar, yararlanıcı sayısı 1755 aileye ulaştı.

Halep’in Kuzey kırsalında Hurma dağıtım projesi

about img

AlResala kurumu Halep'in kuzey kırsalında 20000 kg Hurma (özel finansman) dağıtım projesi gerçekleştirdi , Proje 08/06/2016 tarihinde başladı 09/07/2016 tarihine kadar, yararlanıcı sayısı 10000 aileye ulaştı.

Türkiye Kilis’te Kadınlar için Terzilik eğitimi Projesi

about img

AlResala kurumu, Kilis ilinde kadınlar için bir Terzilik eğitim merkezi (özel finansman) kurdu ve Proje 01/06/2015 tarihinde başladı 01/09/2015 tarihine kadar, yararlanıcı sayısı 65 aileye ulaştı .

Halep’in Kuzey kırsalında Buğday Desteği Projesi 2017

about img

AlResala kurumu , 9 ay boyunca bir proje ile, buğday yetiştiriciliğinde 100 küçük çiftçiyi desteklemiştir, her bir çiftçiye bir hektar tahsis etmiş, tohum ve gübrelerin dağıtımı ve sulama için yakıt masrafı vermiştir , yararlanıcı sayısı 100 çiftçiye ulaştı .

Halepli yerinden edilmiş insanlara acil müdahale için sıcak yemekler projesi

about img

AlResala kurumu ,Halep’in Batı kırsalında sıcak yemek dağıtım projesi gerçekleştirdi , 21000 adet yemek öğünü Halep’in Batı kırsalında Halepli yerinden edilmiş insanlara bir tür acil müdahale olarak ,Proje 19/12/2016 tarihinde başladı ve 31/12/2016 tarihine kadar ,yararlanıcıların sayısı 1500 aileye ulaştı.