İHALELER

Açlık ve yoksulluktan kurtulmanıza, felaketlerde hızla çalışmaya ve uzun vadeli kalkınma projelerine devam etmenize yardımcı olmayı bekliyoruz.